Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Πολεοδομίας

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Πολεοδομίας
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γιαλιάς Ηλίας Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
h.gialias@lamia-city.gr
[Π]
Γραμματίκα - Ξυνόγαλου Δήμητρα Τηλ. 22310-67854
Φαξ 22310-22465
d.grammatika@lamia-city.gr
[Π]
Καλτσούλα Ζωή με όνομα πατρός Στέφανος Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
kaltsoula.zoi@lamia-city.gr
[Π]
Καραντζάβελλου Πανωραία Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
karatzavelou.panorea@lamia-city.gr
[Π]
Καρτσιώτης Ανέστης Τηλ. 22313-51072
Φαξ 22310-22641
a.kartsiotis@lamia-city.gr
[Π]
Κυρίτση - Παπανάγνου Γεωργία Τηλ. 22313-51060
Φαξ 22310-22641
g.kyritsi@lamia-city.gr
[Π]
Μπάτρη Σταματίνα με όνομα πατρός Λουκάς Τηλ. 22313-51060
Φαξ 22310-22641
s.mpatri@lamia-city.gr
[Π]
Παπαγεωργίου Ευλαλία Τηλ. 22313-51072
e.papageorgiou@lamia-city.gr
[Π]
Ραχούτη Βασιλική Τηλ. 22313-51087
Φαξ 22310-22641
b.raxouti@lamia-city.gr
[Π]
Σαμούρης Χαράλαμπος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51090
Φαξ 22310-22641
samouris@lamia-city.gr
[Π]
Χριστοδουλιάς Βασίλειος Τηλ. 22313-51086
Φαξ 22310-22641
b.xristodoulias@lamia-city.gr
[Π]