Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Η/Μ Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων & Ενέργειας

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αποστολόπουλος Παναγιώτης με όνομα πατρός Κωνσταντίνος - Προϊστάμενος Τηλ. 22310-67055
apostolopoulos@lamia-city.gr
[Π]
Γκαραβέλος Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος [Π]
Καραστέργιος Σωτήριος με όνομα πατρός Νικόλαος [Π]
Κουτσουμπίνας Γεώργιος με όνομα πατρός Βασίλειος [Π]
Κράνας Νικόλαος με όνομα πατρός Γεώργιος [Π]
Νικολάου Σωτήριος με όνομα πατρός Ιωάννης [Π]
Περιβολιώτης Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος [Π]
Σερεμέτη Ιωάννα Τηλ. 22310-67358
i.seremeti@lamia-city.gr
[Π]
Σιαμέτης Μιλτιάδης [Π]
Σκάρλας Ευστάθιος με όνομα πατρός Χρήστος [Π]
Σκαρμούτσος Θεόδωρος με όνομα πατρός Αθανάσιος [Π]
Σπανός Νικόλαος με όνομα πατρός Δημήτριος [Π]
Συναχερής Ελευθέριος με όνομα πατρός Αθανάσιος [Π]
Τσιρώνης Πέτρος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34444 
tsironis.petros@lamia-city.gr
[Π]
Φούντας Θεόδωρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-24162
Φαξ 22310-22465 (Προϊστάμενος)
fountas@lamia-city.gr
[Π]