Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Τμήμα Οδοποιίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αποστολόπουλος Παναγιώτης με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-67055
Φαξ 22310-22465
apostolopoulos@lamia-city.gr
[Π]
Ζήσιμος Ηλίας με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22310-37887
Φαξ 22310-22465
[Π]
Κακανά Ζωή με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-67033
Φαξ 22310-22465
kakana@lamia-city.gr
[Π]
Κάλλος Ευθύμιος με όνομα πατρός Ευάγγελος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Καραγκούνη Ευθυμία Τηλ. 22310-31427
Φαξ 22310-22465
efikaragouni@lamia-city.gr
[Π]
Καρβέλης Γεώργιος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Κολοβός Ιωάννης με όνομα πατρός Ανάργυρος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Λέτσος Γεώργιος Τηλ. 22310-66421
Φαξ 22310-22465
letsos@lamia-city.gr
[Π]
Παπαδόπουλος Xρήστος με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-37887
[Π]
Ρουχά Αλεξία με όνομα πατρός Παύλος Τηλ. 22310-24164
Φαξ 22310-22465
alexrouha@lamia-city.gr
[Π]
Τσούμας Ευάγγελος με όνομα πατρός Δήμος Τηλ. 22310-37887
[Π]