Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - Δόμησης - Δικτύων & Ενέργειας
Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αντωνοπούλου Όλγα- Μαρία Τηλ. 22310-21738
Φαξ 22310-22465
antonopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Γκέτσιος Ιωάννης Τηλ. 22310-21738
Φαξ 22310-22465
gketsios@lamia-city.gr
[Π]
Λεπίδα Μαρία Τηλ. 22310-21738
Φαξ 22310-22465
[Π]
Μαγγόπουλος Αθανάσιος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-37887
[Π]
Οικονομοπούλου Αλεξάνδρα με όνομα πατρός Ευάγγελος Τηλ. 22310-23783
Φαξ 22310-22465
oikonomopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Σταματοπούλου Χρυσάφω Τηλ. 22310-24162
Φαξ 22310-22465
crysidastam@lamia-city.gr
[Π]
Τσαούσης Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-31427
Φαξ 22310-22465
k.tsaousis@lamia-city.gr
[Π]