Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Κτιριακών Έργων & Κοινόχρηστων Χώρων

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αντωνοπούλου Όλγα - Μαρία Τηλ. 22310-21738
antonopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Γκέτσιος Ιωάννης Τηλ. 22310-21738
getsios@lamia-city.gr
[Π]
Καραγκούνη Ευθυμία Τηλ. 22310-21738
efikaragouni@lamia-city.gr
[Π]
Καρτσιώτης Ανέστης Τηλ. 22310-21738
a.kartsiotis@lamia-city.gr
[Π]
Πολιτοπούλου Αφροδίτη Τηλ. 22310-23783
politopoulou@lamia-city.gr
[Π]