Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού & Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Παπιώτη Δήμητρα Τηλ. 22313-51061
Φαξ 22313-51054
papioti.dimitra@lamia-city.gr
[Π]
Σειμένη Αικατερίνη Τηλ. 22313-51054
Φαξ 22313-51054
seimeni.katerina@lamia-city.gr
[Π]