Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο ΧΥΤΑ

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Κουτσόπουλος Νικόλαος με όνομα πατρός Χρήστος Τηλ. 22310-46105
[Π]
Παπαγιαννακόπουλος Βασίλειος με όνομα πατρός Ευάγγελος Τηλ.  22310-46105
[Π]
Πλαλή Μαριάνθη με όνομα πατρός Οδυσσέας Τηλ. 22310-67358
Φαξ 22310-22465
plali.marianthi@lamia-city.gr
[Π]