Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Σχεδιασμού & Εποπτείας Ανακύκλωσης

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μπότσης Δημήτριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-23309
Φαξ 22310-23309
[Π]