Κατάλογος προσωπικού : Διευθυντής

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Διευθυντής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζώης Πολύζος με όνομα πατρός Φίλιππος Τηλ. 22313-51094
Φαξ 22313-51044
p.zois@lamia-city.gr
[Π]
Στεφανής Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-21689
Φαξ 22310-22465
stefanis@lamia-city.gr
[Π]