Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Μητρώων Αρρένων - Στρατολογίας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αγαθοπούλου Παρασκευή Τηλ. 22313-51026
Φαξ 22313-67565
agathopoulou.paraskevi@lamia-city.gr
[Π]