Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτολογίου - Ιθαγένειας - Πολιτογράφησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γερονικολού Ελένη με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22313-51020
Φαξ 22313-67565
geronikolou.eleni@lamia-city.gr
[Π]
Γραμματίκα Ειρήνη Τηλ. 22313-51020
Φαξ 22313-67565
e.grammatika@lamia-city.gr
[Π]
Θεοδωροπούλου Αικατερίνη με όνομα πατρός Σωτήριος Τηλ. 22313-51042
Φαξ 22313-67565
k.theodoropoulou@lamia-city.gr
[Π]
Κουτκιά Πολυξένη με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22313-51042
Φαξ 22313-67565
koutkia.polixeni@lamia-city.gr
[Π]
Μούρτος Ιωάννης-Παρασκευάς με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22313-51034
Φαξ 22313-67565
i.mourtos@lamia-city.gr
[Π]
Μπαλαφούτη Γεωργία με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22313-51020
Φαξ 22313-67565
mpalafouti.georgia@lamia-city.gr
[Π]
Σακελλάρης Ιωάννης με όνομα πατρός Γρηγόριος Τηλ. 22313-51042
Φαξ 22313-67565
sakellaris.giannis@lamia-city.gr
[Π]