Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Κλητήρων

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Συναχερής Ελευθέριος με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Π]