Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βούτσινος Σταύρος με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Π]
Κατσιαγάννη Αικατερίνη Τηλ. 22313-51066
Φαξ 22313-51066
katsiaganni.aik@lamia-city.gr
[Π]
Λιάπη Μαρία με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51013
Φαξ 22313-51064
liapi.maria@lamia-city.gr
[Π]
Μαλισσόβας Αναστάσιος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51013
Φαξ 22313-51064
[Π]
Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα Τηλ. 22313-51066
Φαξ 22313-51066
a.panagiotopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Σταματάκος Αθανάσιος Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Π]
Συναχερής Ελευθέριος με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Π]
Φαρδής Παναγιώτης με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22313-51043
Φαξ 22313-51064
[Π]
Χιώτης Ιωάννης με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51019
Φαξ 22313-51038
xiotis.giannis@lamia-city.gr
[Π]