Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Εισπρακτόρων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μπαλατσούκας Δημήτριος Τηλ. 22313-51049
Φαξ 22313-51016
d.mpalatsoukas@lamia-city.gr
[Π]