Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αδάμ Χρυσούλα Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
adamx@lamia-city.gr
[Π]
Καραδήμα Ελένη-Μαρία με όνομα πατρός Ηλίας Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Π]
Κουτσής Πέτρος με όνομα πατρός Στυλιανός Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Π]
Πριστιόλας Ευθύμιος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Π]