Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικού Νεκροταφείου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γούβαλης Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34730
Φαξ 22310-34730
[Π]
Καρπέτα Σταυρούλα Τηλ. 22310-34730
[Π]
Καυκούλας Γεώργιος Τηλ. 22310-34730
[Π]
Ξενίτης Ανάργυρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-34730
[Π]