Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας & Εισφορών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γκέτσιου Αγνή Τηλ. 22313-51062
Φαξ 22313-51016
getsiou.agni@lamia-city.gr
[Π]
Ζιάκας Παναγιώτης Τηλ. 22313-51080
Φαξ 22310-51016
p.ziakas@lamia-city.gr
[Π]
Ζιάκας Παναγιώτης Τηλ. 22313-51084
Φαξ 22313-51016
p.ziakas@lamia-city.gr
[Π]
Κωνσταντίνου Δέσποινα με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51084
Φαξ 22313-51016
d.konstantinou@lamia-city.gr
[Π]
Σιούτα Αθανασία με όνομα πατρός Ευστάθιος Τηλ. 22313-51085
Φαξ 22313-51016
siouta.athanasia@lamia-city.gr
[Π]