Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Ταμείου - Ειδικός ταμίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δαπανών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αργυρόπουλος Ιωάννης με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22313-51047
Φαξ 22313-51016
argiropoulos.giannis@lamia-city.gr
[Π]
Καλέντζος Θεόδωρος με όνομα πατρός Αναστάσιος Τηλ. 22313-51003
Φαξ 22313-51016
tameio@lamia-city.gr
[Π]
Παπαματθαίου Ειρήνη Τηλ. 22313-51048
Φαξ 22313-51016
e.papamathaiou@lamia-city.gr
[Π]
Παρκιώτη Βασιλική Τηλ. 22313-51048
Φαξ 22313-51016
parkioti.basiliki@lamia-city.gr
[Π]