Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Δαπανών-Προϋπολογισμού

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βες Χρήστος Τηλ. 22313-51052
Φαξ 22313-51052
ch.ves@lamia-city.gr
[Π]
Γαλάνης Γεώργιος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51017
g.galanis@lamia-city.gr
[Π]
Γεωργαντά Ιωάννα με όνομα πατρός Μιχαήλ Τηλ. 22313-51058
georganta.gianna@lamia-city.gr
[Π]
Γκαρέλης Σπυρίδων με όνομα πατρός Αθανάσιος Τηλ. 22313-51052
garelis.spiros@lamia-city.gr
[Π]
Καραπαναγιώτη Βασιλική με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51039
karapanagioti.basiliki@lamia-city.gr
[Π]
Μαντέ Μαρία με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22313-51005
Φαξ 22313-51005
mante.maria@lamia-city.gr
[Π]
Μπαλάση Σταυρούλα με όνομα πατρός Δημητρίου - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22313-51011
s.balasi@lamia-city.gr
[Π]
Τσαγανού Αλεξία Τηλ. 22313-51056
tsaganou.alexia@lamia-city.gr
[Π]