Κατάλογος προσωπικού : Διευθυντής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Διευθυντής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ανδρεωσάτος Ανδρέας με όνομα πατρός Νικόλαος Τηλ. 22313-51057
a.andreosatos@lamia-city.gr
[Π]