Κατάλογος προσωπικού : Διευθυντής

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Διευθυντής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσαούσης Κωνσταντίνος Τηλ. 22313 51094
Φαξ 22313 51044
k.tsaousis@lamia-city.gr
[Π]