Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Δήμαρχος
Γραφείο Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αλεξίου Γεώργιος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
alex@lamia-city.gr
[Π]
Αντωνολουκάς Δημήτριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Γαλώνης Δημήτριος με όνομα πατρός Ανδρέας Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Γρηγοράκης Ιωάννης με όνομα πατρός Αριστείδης Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Ζαχαριάδου Αικατερίνη με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κίτσος Βασίλειος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κοντογιάννης Δημήτριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κοτσιμπού Μαργαρίτα με όνομα πατρός Αναστάσιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κουτσοθόδωρος Φώτιος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Μιχαλάς Σπύρος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Μουρτσινούδη Μαρία με όνομα πατρός Ελευθέριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Οικονόμου Ελένη με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Παπαδογιάννης Θεόδωρος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τριανταφύλλου Κλεάνθη με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τσιμέκας Αλέξανδρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τσούμας Δημήτριος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τσούτσικας Δημήτριος με όνομα πατρός Ηλίας Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Φυσέκης Αθανάσιος με όνομα πατρός Αλέξανδρος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]