Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ.

Δήμαρχος κος. Σταυρογιάννης Νικόλαος
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ.
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βαργιανίτη Ευσταθία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Π]
Κατσιαγάννη Αικατερίνη Τηλ. 22313-51066
Φαξ 22313-51066
katsiaganni.aik@lamia-city.gr
[Π]
Νιανιός Σπυρίδων Τηλ. 22313-51038
Φαξ 22313-51038
nianios.spyros@lamia-city.gr
[Π]
Παναγιωτοπούλου Αλεξάνδρα Τηλ. 22313-51066
Φαξ 22313-51066
a.panagiotopoulou@lamia-city.gr
[Π]