Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισμού

Δήμαρχος
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζησάκης Νικόλαος Τηλ. 22310-22202
[Π]