Κατάλογος προσωπικού : Νομική Υπηρεσία

Δήμαρχος
Νομική Υπηρεσία
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καρμάλη Βασιλική με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22310-51023
karmali.kiki@lamia-city.gr
[Π]
Μωρίκη Ιωάννα Τηλ. 22310-51023
moriki.gianna@lamia-city.gr
[Π]