Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού

Δήμαρχος κος. Σταυρογιάννης Νικόλαος
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζιάκα Βασιλική Τηλ. 22313-51001
vziaka@lamia-city.gr
[Π]