Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Δήμαρχος
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζιάκα Βασιλική Τηλ. 22313-51068
Φαξ vziaka@lamia-city.gr
[Π]