Κατάλογος προσωπικού : Δήμαρχος

Δήμαρχος
Γραφείο Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αλεξίου Γεώργιος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
alex@lamia-city.gr
[Π]
Αντωνολουκάς Δημήτριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Γαλώνης Δημήτριος με όνομα πατρός Ανδρέας Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Γρηγοράκης Ιωάννης με όνομα πατρός Αριστείδης Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Ζαχαριάδου Αικατερίνη με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κίτσος Βασίλειος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κοντογιάννης Δημήτριος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κοτσιμπού Μαργαρίτα με όνομα πατρός Αναστάσιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Κουτσοθόδωρος Φώτιος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Μιχαλάς Σπύρος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Μουρτσινούδη Μαρία με όνομα πατρός Ελευθέριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Οικονόμου Ελένη με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Παπαδογιάννης Θεόδωρος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τριανταφύλλου Κλεάνθη με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τσιμέκας Αλέξανδρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τσούμας Δημήτριος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Τσούτσικας Δημήτριος με όνομα πατρός Ηλίας Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Φυσέκης Αθανάσιος με όνομα πατρός Αλέξανδρος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας – Εθελοντισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζησάκης Νικόλαος Τηλ. 22310-22202
[Π]
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζιάκα Βασιλική Τηλ. 22313-51068
Φαξ vziaka@lamia-city.gr
[Π]
Νομική Υπηρεσία
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Καρμάλη Βασιλική με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22310-51023
karmali.kiki@lamia-city.gr
[Π]
Μωρίκη Ιωάννα Τηλ. 22310-51023
moriki.gianna@lamia-city.gr
[Π]
Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μαντάς Δημήτριος με όνομα πατρός Παρασκευάς Τηλ. 22310-21882
[Π]
Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Πολυμεροπούλου Ιωάννα με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Φλέσσας Λεωνίδας με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Χασιακού Μαρία με όνομα πατρός Σπύρος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Γραφείο Δημοτικού Ωδείου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μπλουχάρη Αθανασία με όνομα πατρός Ανδρέας Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Περιβολιώτη Βασιλική με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
odeiolam@otenet.gr
[Π]
Πιπέλια Αλεξάνδρα με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
odeiolam@otenet.gr
[Π]
Στεφοπούλου Αθηνά με όνομα πατρός Ευθύμιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
odeiolam@otenet.gr
[Π]