Μήνυμα σφάλματος

 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ. στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: Τμήμα Δημοτικού Ωδείου στην template_preprocess_views_view_table() (γραμμή 576 του /home/lamiagr/public_html/sites/all/modules/views/theme/theme.inc).

Κατάλογος προσωπικού

Δήμαρχος κος. Σταυρογιάννης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ