Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών

Συμπληρώστε τις 11 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθεί για να μετρήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της ιστοσελίδας και βοηθήστε μας στην καλύτερη οργάνωση και ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από το site.