Πρόσκληση 15ης Συν. Ο.Ε. 2017

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 4 Απρίλιος, 2017 - 12:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
15η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. 300.000,00€

Θέμα: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Θέμα: ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΦΩΤΙΟ Γ. ΖΟΡΜΠΑ- ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ