ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Πέμ, 01/06/2017 - 10:30 έως Πέμ, 15/06/2017 - 09:30
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
30751
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Σάβ, 24/06/2017
Αριθμός Μελέτης: 
4
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,
με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης
της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για την εκτέλεση
της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» έτους 2017,
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).