ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/03/2017 - 08:45 έως Πέμ, 30/03/2017 - 09:30
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
14738
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 15/03/2017
Αριθμός Μελέτης: 
01/2017
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την εκτέλεση της
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 72.344,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon meleti_analosima.pdf515.92 KB
PDF icon diakiryxi_analosima.pdf553.29 KB