Τοπικά Συμβούλια

Πρόσκληση 18ης Συν. Τ.Κ. 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 30 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
18η συνεδρίαση

Θέμα 1ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΑΜΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΖΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Θέμα 2ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  (ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Απόφαση 239 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
239η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Απόφαση 240 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
240η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΛΥΤΡΑΣ Κ.)

Απόφαση 241 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
241η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΚΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ Π.)

Απόφαση 242 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
242η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (RAMA MANUSHAQE )

Απόφαση 243 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
243η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΜΑΡΑΘΙΩΤΗΣ Λ.))

Απόφαση 244 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
244η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ Γ.)

Απόφαση 245 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
245η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Η. ΠΕΡΔΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ)

Απόφαση 246 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
246η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.)

Απόφαση 247 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
247η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΓΡΑΒΒΑΛΟΣ Γ.)

Απόφαση 248 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
248η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΣΕΚΟΥ Ε.)

Απόφαση 249 (17ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
17η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
249η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Η. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ)

Σελίδες