Τοπικά Συμβούλια

Πρόσκληση 21ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
21η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γ.)

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΔΙΠΛΑΣ Α. )

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.)

Απόφαση 261 (20ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2016 - 18:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
20η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
261η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ.)

Πρόσκληση 20ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος, 2016 - 18:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
20η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Όχι

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Φ.)

Απόφαση 254 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
254η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( (ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Β. - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΑΗΣ Δ. - ΔΟΥΜΑΝΑΣ Δ. Ο.Ε.)

Απόφαση 255 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
255η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΤΑΜΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΖΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Απόφαση 256 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
256η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ)

Απόφαση 257 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
257η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ( Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ- Ε. ΝΤΕΣΚΟΥ Ο.Ε.)

Απόφαση 258 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
258η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Γ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ- Ε. ΝΤΕΣΚΟΥ Ο.Ε)

Απόφαση 259 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
259η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ( ΤΑΜΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΤΖΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Απόφαση 260 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
260η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ)

Απόφαση 252 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
252η απόφαση
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ (ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Π.)

Απόφαση 253 (19ης Συν. Τ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 2016)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 5 Δεκέμβριος, 2016 - 17:00
Συμβούλιο Τοπ. Κοινότητας: 
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
19η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
253η απόφαση
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Β. - ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΑΗΣ Δ. - ΔΟΥΜΑΝΑΣ Δ. Ο.Ε.)

Σελίδες