Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση 289 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
289η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ-ΕΙΣΟΔΟΥ, ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 83

Απόφαση 290 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
290η απόφαση
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5.870,00 €

Απόφαση 291 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
291η απόφαση
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 5ο-7ο-11ο-8ο-22ο ΤΟΥ ΔΛ΄

Απόφαση 292 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
292η απόφαση
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄

Απόφαση 293 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
293η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΠΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄

Απόφαση 294 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
294η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ Μ. ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ΄

Απόφαση 295 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
295η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ & ΑΒΕΡΩΦ΄

Απόφαση 296 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
296η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄

Απόφαση 297 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
297η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ(ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)΄

Απόφαση 298 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
298η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ»

Απόφαση 299 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
299η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)»

Απόφαση 300 (13ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Ιούνιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
13η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
300η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»

Σελίδες