Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση 153 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
153η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄

Απόφαση 154 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
154η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓOY ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄

Απόφαση 155 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
155η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓOY ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄

Απόφαση 156 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
156η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓOY ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄

Απόφαση 157 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
157η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓOY ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄

Απόφαση 158 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
158η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄

Απόφαση 159 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
159η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄

Απόφαση 160 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
160η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (αριθμ. Μελέτης: 13/2016)

Απόφαση 161 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
161η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (αριθμ. Μελέτης: 19/2016)

Απόφαση 162 (6ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
162η απόφαση
ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»

Πρόσκληση 6ης Συν. Δ.Σ. 2017

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 27 Μάρτιος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
6η συνεδρίαση
Ζωντανή αναμετάδοση (live streaming): 
Ναι

Θέμα: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απόφαση 112 (5ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Μάρτιος, 2017 - 20:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
112η απόφαση
ΠΕΡΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Σελίδες