Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση 93 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
93η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΣΤΕΡΟΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΠΑΤΗΣ΄

Απόφαση 94 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
94η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄

Απόφαση 95 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
95η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄

Απόφαση 96 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
96η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ΄

Απόφαση 97 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
97η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΑΣ΄

Απόφαση 98 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
98η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ΄

Απόφαση 99 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
99η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ΄

Απόφαση 100 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
100η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛOY ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓOY ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΡΟΔΩΝΙΑΣ & ΚΑΡΥΩΝ ΄

Απόφαση 101 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
101η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄

Απόφαση 102 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
102η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ΄

Απόφαση 103 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
103η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ΄

Απόφαση 104 (3ης Συν. Δ.Σ. 2017)

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2017 - 18:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
104η απόφαση
ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄

Σελίδες