Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51025
Φαξ: 
22310-22293
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας