Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Εχει την ευθύνη της λειτουργίας του τμήματός του.
  • Εχει την ευθύνη  καταμερισμού εργασίας  και αναθέτει καθήκοντα στους υπαλλήλους ανάλογα με τις δραστηριότητες των επιμέρους γραφειων.
  • Συντάσσει και υποβάλλει τις μελέτες αρμοδιότητας του τμήματος, παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για το τμήμα του.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51092
Φαξ: 
22313-51044
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Αποδοτικότητας, Ποιότητας & Οργάνωσης
Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης