Γραμματεία Οικονομικών Υπηρεσιών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Η Γραμματεία της Διεύθυνσης διευκολύνει το έργο του Διευθυντή. Συγκεκριμένα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης και τα εν γένει θέματα.
  • Τηρεί βιβλίο προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού και ενημερώνει το Γραφείο Προσωπικού.
  • Τηρεί βιβλίο αλφαβητικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων στη Δ/νση αιτήσεων και εγγράφων, επί των οποίων επιλαμβάνεται τη διεκπεραίωσή τους τηρώντας συγχρόνως και το σχετικό αρχείο.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραμματεία Διεύθυνσης