Γραφείο Υποδοχής - Διαχείρισης Πολιτών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
  • Ασχολείται με τη διακίνηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων πολιτών
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22310-67201
Φαξ: 
22310-39270
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Γραφείο Υποδοχής - Διαχείρισης Πολιτών