Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Συνεργάζεται με  τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και συμμετέχει σε συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης
  • Συγκεντρώνει τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
  • Παρακολουθεί τηω σχετική κειμενη νομοθεσία
  • Φροντίζει σε συνεργασία με  τους συνεργαζόμενους φορείς τη φύλαξη των σχολείων
  • Εισηγείται την κατανομή των πιστώσεων ΣΑΤΑ και την κατανομή των λειτουργικών δαπανών των σχολειων.
  • Συγκροτεί εκπαιδευτικές ομάδες και συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων εκπαιδευτικών φορέων με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση λύσεων των προβλημάτων της εκπαίδευσης στο Δήμο
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδείας - Σχολικών Επιτροπών
Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης