Γραφείο Πρόνοιας & Προνοιακών Επιδομάτων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε συνεργασία με το Τμήμα Υγείας -  Πρόνοιας.
  • Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις :
  • Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής    κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
  • Εκδίδει  πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
  • Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους,      ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,   διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από   εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες  από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα  δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, και γενικά οιωνδήποτε   επιδομάτων πρόνοιας προβλεφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής  νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  • Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή   για άλλους σοβαρούς λόγους.
  • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
  • Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.
Διεύθυνση: 
Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51025
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Μέριμνας
Γραφείο Πρόνοιας & Προνοιακών Επιδομάτων