Γραφείο Παιδικών Σταθμών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κλπ).
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  προϋπολογισμό τους και  παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 • Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και  εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

Έχει την ευθύνη:

 • Για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών  και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας.
 • Για την παροχή σωστής προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό.
 • Για την υγιεινή Παιδικών Σταθμών.
 • Για την φύλαξη και την καλή συντήρηση των εκτός αποθήκης κινητών πραγμάτων του Παιδικών Σταθμών  .
 • Για την καθαριότητα και την καλή λειτουργία του Παιδικών Σταθμών  καθώς και την έγκαιρη παρασκευή φαγητού και την κανονική διανομή του.
 • Για τον εφοδιασμό Παιδικών Σταθμών  με τα αναγκαία τρόφιμα.
 • Για ενημέρωση του τμηματάρχη για τις ανάγκες ειδών ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικού υλικού του Παιδικών Σταθμών  καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.
 • Για την κατάθεση στον τμηματάρχη δικαιολογητικών εγγραφής – διαγραφής – μετεγγραφής νηπίων.
 • Για την τήρηση βιβλίου παρουσίας προσωπικού και νηπίων, βιβλίο μητρώου νηπίων, δελτία εισαγωγής – εξαγωγής υλικού και βιβλίο διδαχθείσας ύλης που καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά το παιδαγωγικό προσωπικό.
Διεύθυνση: 
Α' Παιδικός Σταθμός: Μακροπούλου & Υψηλάντη
Β' Παιδικός Σταθμός: Αθηνών 32
Γ' Παιδικός Σταθμός: Αδάνων & Πιστόλη Ν. Μαγνησία
Δ' Παιδικός Σταθμός: Αρκαδίου 6
ΣΤ' Παιδικός Σταθμός: Αρχιμήδους & Νήσου Ρω - Καλύβια
Ζ' Παιδικός Σταθμός: Αγίας Παρασκευής & Κ.Γαλανού, Γαλανέικα
Η' Παιδικός Σταθμός: Σταυρός
Τηλέφωνο: 
Α' Παιδικός Σταθμός: 22310-22348
Β' Παιδικός Σταθμός: 22310-26512
Γ' Παιδικός Σταθμός: 22310-28652
Δ' Παιδικός Σταθμός: 22310-32969
ΣΤ' Παιδικός Σταθμός: 22310-29357
Ζ' Παιδικός Σταθμός: 22310-52337
Η' Παιδικός Σταθμός: 22310-61705
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Παιδικής Μέριμνας
Γραφείο Παιδικών Σταθμών