Γραφείο Μητρώων Αρρένων - Στρατολογίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  •  Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο Αρρένων και επιμελείται των αποφάσεων που αφορούν μεταβολές στοιχείων, διορθώσεις, προσθήκες στοιχείων, καθώς και με τις διαγραφές λόγω θανάτου, μετεγγραφών και διπλοεγγραφών  και με την τήρηση του Αρχείου.
  • Φροντίζει για την άμεση εγγραφή των αδήλωτων, καθώς και την κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων και την αναζήτηση των στρατευσίμων.
  • Τέλος, εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο πιστοποιητικά.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51026
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Γραφείο Μητρώων Αρρένων - Στρατολογίας