Γραφείο Ληξιαρχείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Παύλιανη
Τηλέφωνο: 
22310-83011
22310-97211
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Παύλιανης
Γραφείο Ληξιαρχείου