Γραφείο Κ.Ε.Π.

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Υπάτη
Τηλέφωνο: 
22313-51610
Φαξ: 
22313-51618
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Γραφείο Κ.Ε.Π.