Γραφείο Καθαριότητας Οδών, Πλατειών & Κοινόχρηστων Χώρων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Συλλέγει τα απορρίμματα των κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών κ.λ.π.) του Καλλικρατικου Δήμου Λαμιέων
  • Ασχολείται με το πλύσιμο των πλατειών και ενεργοποιεί το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πλημμυρών, πυρκαγιών κ.λ.π.)
  • Απορρυπαίνει την πόλη από πάσης φύσης διαφημιστικά ή άλλα έντυπα που έχουν τοποθετηθεί, από τις εγγραφές διαφόρων συνθημάτων, παραστάσεων κ.λ.π.
  • Οργανώνει τη διεξαγωγή της καθαριότητας κατά τομείς της πόλης (Αρχαιολογικούς χώρους, Δημοτικές Ενότητες, Τοπικές Ενότητες  κ.λ.π., αστικά και περιαστικά άλση).
  • Μεριμνά για τον εφοδιασμό του Τμήματος με τα απαραίτητα εργαλεία  και εξοπλισμό και εισηγείται σχετικά με τη βελτίωση ή αύξηση του μηχανικού εξοπλισμού του
  • Παρακολουθεί και ελέγχει μέσω των επιστατών καθαριότητας τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η αποκομιδή από το προσωπικό του Τμήματος
  • Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία
Διεύθυνση: 
Υψηλάντου 12 & Ανδρούτσου 43
Τηλέφωνο: 
22310-34078
Φαξ: 
22310-34078
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Γραφείο Καθαριότητας Οδών, Πλατειών & Κοινόχρηστων Χώρων