Γραφείο ΧΥΤΑ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Έλεγχος- ζύγιση φορτίων απορριμμάτων που μεταφέρονται από την περιοχή του Δήμου Λαμιέων και γειτονικών Δήμων
  • Έλεγχος του τρόπου εναποθέτισης των απορριμμάτων
  • Έλεγχος της τήρησης της διαδικασίας υγειονομικής ταφής
  • Φύλαξη – επίβλεψη του χώρου και των εγκαταστάσεων του Χ.Υ.Τ.Α.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάσβεσή της.
Διεύθυνση: 
Κραββαρίτου 3
Τηλέφωνο: 
22310-67358
Φαξ: 
22310-22465
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Συντ. Οχημάτων & Μηχ. Έργου
Γραφείο ΧΥΤΑ