Γραφείο Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Τηρεί το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία όλων των Τμημάτων, των Γραφείων της Δ/νσης, τηρεί το αρχείο αυτών και συντάσσει όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών τους
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Τοπικής & Αγροτικής Ανάπτυξης
Γραφείο Γραμματείας