Γραφείο Δημοτολογίου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Υπάτη
Τηλέφωνο: 
22313-51610
Φαξ: 
22313-51618
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Υπάτης
Γραφείο Δημοτολογίου