Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

-Επιμελείται την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου.

-Το Γραφείο αυτό λειτουργεί με την άμεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών.

-Μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Κινηματοθεάτρου.

-Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό του Δήμου τη βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωμάτων του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου.

-Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία.

-Επιβλέπει το εργαζόμενο στο κινηματοθέατρο προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας, της κοσμιότητας και της καθαριότητας στους χώρους αυτού.

-Παρακολουθεί και εποπτεύει κάθε εκδήλωση που γίνεται στο Δημοτικό Θέατρο.

-Εισηγείται την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου σε ιδιώτες.

Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για την αρτιότερη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.

Διεύθυνση: 
Υψηλάντου 17
Τηλέφωνο: 
22310-33325
Φαξ: 
22310-32215
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Γραφείο Δημοτικού Θεάτρου