Γραφείο Δημοτικού Ωδείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Σκοπός του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας από την ίδρυσή του (ΦΕΚ 385/Α/1938) είναι να μεριμνά για την μουσική παιδεία των σπουδαστών του παρέχοντας διπλώματα και πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος και να αναπτύσσει και συμμετέχει συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς μουσικούς οργανισμούς και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού (Πανεπιστήμια – Μουσικές Ακαδημίες κ.ά.). 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ:

Ο προϊστάμενος - καλλιτεχνικός Διευθυντής (μουσικός με τα προσόντα που καθορίζονται από το Υπ. Πολιτισμού) µεριµνά για την εποπτεία επί όλων των γραφείων του τμήματος.

Ειδικότερα:

 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολών και των τµηµάτων
  αυτών και παρακολουθεί την κανονική διδασκαλία των µαθηµάτων και οργάνων σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.
 • Παρακολουθεί το βαθµό επίδοσης του διδακτικού προσωπικού το οποίο
  υποβοηθάει για την περαιτέρω βελτίωσή του και συντάσσει τις εκθέσεις της
  Υπηρεσιακής ικανότητας αυτών.
 • Υπογράφει όλους τους τίτλους σπουδών, τα μαθητολόγια και κάθε έγγραφο σχετικό με την διδασκαλία και την λειτουργία των σχολών.
 • Ρυθμίζει το χρόνο και τρόπο συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων του ωδείου.
 • Προτείνει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που θα έχουν ως σκοπό την περαιτέρω βελτίωση και άνοδο του επιπέδου των σχολών και γενικότερα του ωδείου.
 • Αξιολογεί τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, εξετάζει τις αιτήσεις τους και προτείνει  προσλήψεις συμβασιούχων σύμφωνα με τα προσόντα τους.
 • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
 • Τηρεί το Μητρώο Μαθητών (μαθητολόγιο)
 • Τηρεί τα ατομικά βιβλιάρια σπουδών των μαθητών.
 • Οργανώνει και γνωστοποιεί τα προγράμματα μαθημάτων – εξετάσεων όλων των σχολών.
 • Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα που αφορούν την φοίτηση.
 • Παραλαμβάνει την αλληλογραφία, την κατανέμει στους αρμόδιους ή αρμόδιες υπηρεσίες και διενεργεί την αλληλογραφία προς τρίτους.
 • Συντάσσει βεβαιώσεις σπουδών (σπουδαστών του Δ.Ω.Λ.)
 • Υποβάλλει κάθε εξάμηνο τα μαθητολόγια και όλα τα σχετικά έγγραφα (σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους) προς το ΥΠ.ΠΟ.Τ. καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την διενέργεια κατατακτηρίων – πτυχιακών – διπλωματικών εξετάσεων.
Διεύθυνση: 
Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη
Τηλέφωνο: 
22310-28884
22310-52807
Φαξ: 
22310-22545
Υπηρεσία: 
Δήμαρχος
Γραφείο Δημοτικού Ωδείου